Açık Rıza Metni

Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. (“Şirket veya Santa Farma”) bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta Şirket’in tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim. İlgili bilgilendirme kapsamında, Şirket mevzuat kapsamında veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini taahhüt eder, buna istinaden kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve ele geçirilmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkımı saklı tutarım.

Şahsıma ait kişisel veriler Şirket tarafından görevlendirilmiş tanıtım mümessilleri dahil tüm Şirket çalışanları ile yüz yüze iletişimde, internet üzerinden yapılan aramalarda veya üçüncü kişiler vasıtası ile;

  • Tanıtım ve tanıtım amaçlı olmayan bilimsel yönde bilgilendirme metodlarının hepsi,
  • Sağlık meslek mensubu listelerinin oluşturulması,
  • Ürün, hizmet, tanıtım süreçleri ile ilgili olarak, pazar araştırma uygulamalarının dahil olduğu, tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • Ziyaret verilerinin tutulması,
  • Yan etki bildirimlerinin alınması,
  • Yurt içi ve yurt dışı kongrelerin planlanması ve yapılması,
  • Dijital platformlarımıza üyelik oluşturulması amacıyla toplanmaktadır.

Şirket tarafından eczazone.com web sayfasında yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikalarına uygun olarak ve yukarıdaki Aydınlatma Metni kapsamında, mevzuata uygun şekilde e-posta/mail, SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama ve diğer elektronik iletişim kanalları arasından tercihime uygun yol ile Santa Farma tarafından tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine, özel nitelikli kişisel verilerim dâhil tüm kişisel verilerimin işlenmesine, saklanmasına ve iş süreçlerinin gerektirmesi halinde yurt içi veya yurt dışında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmenin mahiyeti gereği üçüncü kişi ve kuruluşlara, hizmet sağlayıcı firmalara ve Santa Farma bünyesindeki yurt dışı ofislerine aktarılmasını onaylıyorum.